Thiết bị điện | News

Dây và cáp điện Cadisun – Chất lượng ISO 9001:2015

Cadisun tieu chuan iso 9001 2015 744x1024 1

Tiêu chuẩn ISO 9001 là gì?

Trước khi hiểu về ISO 9001:2005 thì chúng ta nên biết ISO là gì và ISO 9001 là gì. Sau đây, chúng tôi sẽ giúp cho các bạn thể nắm được sơ qua về tiêu chuẩn ISO.

ISO là gì?

ISO chính là tên viết tắt của tổ chức tiêu chuẩn hóa quốc tế (International Organization for Standardization). Đây chính là cơ quan thiết lập tiêu chuẩn quốc tế, đưa ra những tiêu chuẩn thương nghiệp và công nghiệp trên phạm vi toàn thế giới.

ISO được ra đời vào ngày 23/2/1947. Trụ sở của Ban thư ký ISO được đặt tại Geneva, Thụy Sĩ. Tới năm 2018 thì ISO đã mang 161 quốc gia thành viên (national standards bodies).

Việt Nam đã gia nhập ISO vào năm 1977 và là thanh viên đồ vật 77 của doanh nghiệp này.

ISO – công ty tiêu chuẩn hóa quốc tế là 1 tổ chức độc lập, phi chính phủ.

Tổ chức này mang nhiệm vụ là xây dựng và ban hành các tiêu chuẩn. Những tiêu chuẩn này bình thường sẽ trở nên luật định phê chuẩn các hiệp định hay những tiêu chuẩn quốc gia. Vì thế, tiêu chuẩn ISO ban hành mang hiệu lực được vận dụng trên toàn thế giới.

ISO đã ban hành được khoảng 20.000 tiêu chuẩn. Các tiêu chuẩn này bao gồm đa số hầu hết trang bị từ sản phẩm sản xuất, kỹ thuật đến an toàn thực phẩm, nông nghiệp và săn sóc sức khỏe.

Nguồn:  www.vi.wikipedia.org

Tiêu chuẩn ISO 9001 chính là 1 trong các bộ tiêu chuẩn do đơn vị ISO ban hành.

ISO 9001 là gì?

ISO 9001 là 1 phần của ISO 9000, đây chính là 1 trong những tiêu chuẩn phổ biến trên toàn thế giới.

Cho đến năm 2020 thì tiêu chuẩn mới nhất của ISO 9001 là phiên bản ISO 9001:2015. Đây là tiêu chuẩn về hệ thống quản lý chất lượng do công ty ISO vững mạnh và ban hành vào 24/09/2015 (phiên bản ban sơ được ban hành vào năm 1987).

ISO 9001 đã đưa ra các bắt buộc được dùng như một tiêu chuẩn để áp dụng vào hệ thống quản lý chất lượng. Tiêu chuẩn này cũng được vận dụng để đánh giá chứng nhận ưng ý với hệ thống quản lý chất lượng của 1 tổ chức.

Các phiên bản của tiêu chuẩn ISO 9001

ISO 9001:1987 Quality systems – Model for quality assurance in design/development, production, installation and servicing. (Quản lý chất lượng – mô hình bảo đảm chất lượng trong thiết kế/ triển khai, sản xuất lắp đặt và dịch vụ kỹ thuật).

(Đã hết hạn)

ISO 9001:1994 Quality systems – Model for quality assurance in design, development, production, installation and servicing (Tiêu chuẩn Việt Nam tương đương: TCVN ISO 9001:1996 Quản lý chất lượng – Mô hình bảo đảm chất lượng trong thiết kế, triển khai, sản xuất, lắp đặt và dịch vụ kỹ thuật).

(Đã hết hạn)

ISO 9001:2000 Quality management systems – Requirements (Tiêu chuẩn Việt Nam tương đương: TCVN ISO 9001:2000 Quản lý chất lượng – Các yêu cầu).

Đã hết hạn

ISO 9001:2008 Quality management systems – Requirements (Tiêu chuẩn Việt Nam tương đương: TCVN ISO 9001:2008 Quản lý chất lượng – những yêu cầu).

(Đã hết hạn)

ISO 9001:2015 Quality managemeint systems – Requirements (Tiêu chuẩn Việt Nam tương đương: TCVN ISO 9001:2015 Quản lý chất lượng – Các yêu cầu).

Tiêu chuẩn ISO 9001 – phiên bản 2015

ISO 9001:2015 được thay thế cho ISO 9001:2008. Đây chính là tiêu chuẩn được quốc tế xác nhận cho việc quản lý chất lượng của những doanh nghiệp. Áp dụng cho các công đoạn tạo ra và kiểm soát các sản phẩm và dịch vụ của một doanh nghiệp cung cấp và quy định kiểm soát. Có hệ thống các hoạt động để bảo đảm rằng các nhu cầu và mong đợi của người dùng được đáp ứng.

ISO 9001:2015 được ban hành và với hiệu lực từ ngày 15/09/2015

Điểm cải tiến thứ nhất của tiêu chuẩn ISO 9001:2015 so sở hữu các phiên bản cũ là việc tiếp cận tư duy dựa trên rủi ro.

Tư duy này đã giúp cho doanh nghiệp xác định được các chi tiết mang thể chính là duyên cớ khiến cho công đoạn cùng hệ thống quản lý của doanh nghiệp chệc khỏi két quả được hoạch định. Doanh nghiệp thể đưa ra những kiểm soát dự phòng rủi ro và từ đấy với thời cơ để cải tiến.

Thay đổi vật dụng 2 đấy chính là đổi thay những nguyên tắc quản lý chất lượng, bao gồm:

 • Hướng vào khách hàng
 • Sự lãnh đạo
 • Sự tham dự của đa số người
 • Tiếp cận theo quá trình
 • Cải tiến
 • Quyết định dựa trên bằng chứng
 • Quản lý mối quan hệ

Các điều khoản của tiêu chuẩn ISO 9001:2015

Danh sách các điều khoản trong ISO 9001:2015

Tiêu chuẩn ISO 9001:2015 với cấu trúc HLS – cấu trúc cấp cao (High Level Structure). Cấu trúc này hiện đang được ứng dụng cho hầu hết những tiêu chuẩn hệ thống quản lý bao gồm ISO 9001; ISO 14001; ISO 22000; ISO 45001,…

Với việc ứng dụng chung cấu trúc như vậy với 2 điểm lợi thế như sau:

 • Thứ nhất: những thuật ngữ, định nghĩa và cấu trúc thể dùng được cho toàn bộ những tiêu chuẩn.
 • Thứ 2: các cái tiêu chuẩn sẽ được đồng nhất và sở hữu thể dễ dàng tích hợp lúc ứng dụng thực hành và chứng nhận.

Tiêu chuẩn ISO 9001:2015 sở hữu bố cục được chia thành 10 phần.

Các đề nghị của ISO 9001:2015 được nêu trong 7 điều khoản, từ điều khoản 4 tới điều khoản 10. Chi tiết như sau:

Cấu trúc của ISO 9001:2015 trong chu trình PDCA

PDCA trong tiêu chuẩn ISO 9001:2015

Các điều khoản 4 tới 10 được minh họa bằng mô hình tiếp cận theo quá trình và chu trình PDCA như sau:

Điều khoản tiêu chuẩn ISO 9001:2015

P-D-C-A-with-ISO-9001-2015-2-1

Những điểm cần lưu ý của tiêu chuẩn ISO 9001:2015

 1. ISO 9001:2015 tuân theo cấu trúc HLS mới

Cấu trúc bao gồm 10 điều khoản chính thay vì 8 điều khoản như trước.

 1. Sự thay đổi về các thuật ngữ

Thay đổi về thuật ngữ ISO 9001:2015

Một vài thuật ngữ trong tiêu chuẩn ISO 9001:2015 đã được thay đổi cho phù hợp với sự phát triển của kinh tế và xã hội.

Chi tiết những để ý về các thuật ngữ này xem ở phần cuối của tiêu chuẩn ISO 9001 – 2015

 1. ISO 9001:2015 không yêu cầu sổ tay chất lượng

Trong ISO 9001: 2015 sổ tay chất lượng ko bắt buộc1 đề nghị bắt buộc. Nhưng sổ tay chát lượng vẫn là một tài liệu cần thiết của tổ chức.

 1. Các điều khoản dòng trừ

Trong ISO 9001-2015, nhà hàng thể cái trừ bất kỳ điều gì. Nếu như tổ chức chứng minh được rằng nó không liên quan đến việc sản xuất những sản phẩm phù hợp với bắt buộc của khách hàng.

 1. ISO 9001:2015 chỉ còn 7 nguyên tắc quản lý chất lượng

ISO 9001:2015 đã không vận dụng nguyên tắc tiếp cận theo hệ thống. Nó tiếp cận theo quá trình, thay đổi nguyên tắc hợp tác cùng mang lợi nhà cung ứng thành quản lý các mối quan hệ.

 1. Bối cảnh của tổ chức

Tiêu chuẩn này yêu cầu công ty buộc phải “bối cảnh” bên trong và bên ngoài. Xác định được rõ nhu cầu của các bên quan tâm. Để từ đó, doanh nghiệp xác định được điểm mạnh, điểm yếu, cơ hội và rủi ro liên quan đến mình.

 1. Vai trò lãnh đạo

Vai trò lãnh đạo trong tiêu chuẩn ISO 9001:2015 được để cao hơn. Cụ thể:

 • Bỏ đi vị trí Đại diện lãnh đạo. Lãnh đạo ko được quản lý gián tiếp duyệt đại diện lãnh đạo.
 • Lãnh đạo phải chịu bổn phận cao nhất về hiệu lực của hệ thống quản lý chính mình.
 • Lãnh đạo buộc phải nên tham gia, chỉ đạo đồng thời hỗ trợ cho các cá nhân đóng góp vào hiệu quả của hệ thống quản lý chất lượng.
 • Lãnh đạo phải thúc đảy việc tiêu dùng phương pháp tiếp cận công đoạn và tư duy dựa trên rủi ro.
 1. Tư duy dựa trên rủi ro

Tư duy quản lý rủi ro ISO 9001:2015

ISO 9001:2015 đã đưa ra đề nghị nhà hàng khi xây dựng hệ thống quản lý chất lượng phải cần dựa theo bối cảnh của tổ chức. Doanh nghiệp bắt buộc xác định các rủi ro và cơ hội buộc phải được giải quyết để:

 • Đảm bảo đạt được những kết quả như dự kiến
 • Ngăn ngừa, hạn chế các tác động ko mong muốn
 • Đạt được sự cải thiện liên tục
 • Doanh nghiệp phải chủ động hơn trong việc xác định và giải quyết rủi ro.
 1. Hoạch định sự thay đổi

Tiêu chuẩn ISO 9001:2015 đã nêu ra những bắt buộc khisiêu thị về việc sở hữu kế hoạch cho sự thay đổi. Doanh nghiệp phải cần kỹ càng hơn trong việc thay đổi hệ thống quản lý của mình. Việc thay đổi này không được phá đổ vỡ cấu trúc của doanh nghiệp

 1. Tri thức

Theo điều 7.1.6, tiêu chuẩn ISO 9001:2015 đã bắt buộc doanh nghiệp bắt buộc xác định các kiến thức bắt buộc thiết của doanh nghiệp. Tri thức của đơn vịnhững bí kíp, kinh nghiệp của công ty về lĩnh vực, sản phẩm, công nghệ của doanh nghiệp.

 Những đổi thay lớn của ISO 9001:2015 so sở hữu phiên bản ISO 9001:2008

Để được hiểu rõ hơn về các điểm khác biệt của ISO 9001 trong phiên bản 2015 so với phiên bản ISO 9001:2008 doanh nghiệp sở hữu thể tham khảo thêm những thông báo dưới đây:

ISO-9001-2015-0001ISO-9001-2015-0002ISO-9001-2015-0003ISO-9001-2015-0004ISO-9001-2015-0005ISO-9001-2015-0006ISO-9001-2015-0007

Dây & cáp điện Cadisun khẳng định chất lượng ISO 9001:2015

Cadisun tiêu chuẩn ISO 9001:2015

Các sản phẩm dây và cáp điện Cadisun đều được sản xuất trong quy trình khép kín với đội ngũ kỹ sư cùng công nhân vận hành được đào tạo bài bản. Cùng với việc đầu tư trang thiết bị dây chuyền công nghệ sản xuất tiên tiến hàng đầu trên thế giới như Nhật, Đức, Ý,…  Tại 3 nhà máy chuyên sản xuất các dòng sản phẩm chủ lực đó là: dây điện dân dụng, dây cáp điện hạ thế, trung thế,… Vì thế, không những chất lượng đầu ra được đảm bảo, mà toàn bộ hệ thống quản lý chất lượng cũng như được tối ưu, cải tiến liên tục.

Chính vì vậy, công ty cổ phần dây cáp điện Thượng Đình đã đạt tiêu chuẩn ISO 9001:2015. Hiện nay, Cadisun đã trở thành thương hiệu uy tín, chất lượng với người tiêu dùng. Các sản phẩm của Cadisun đã được ứng dụng trong nhiều công trình dân dụng, các công trình quốc gia, sử dụng trong các nhà máy, xí nghiệp, các tòa nhà, công trình,…

Ngoài Cadisun ra thì còn một số thương hiệu khác cũng đạt tiêu chuẩn ISO 9001:2015 như:

Dây cáp điện Cadivi

Dây cáp điện Goldcup

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

For security, use of Google's reCAPTCHA service is required which is subject to the Google Privacy Policy and Terms of Use.

I agree to these terms.