Showing 1–12 of 23 results

Dây điện đơn 10.0 mm² Cadivi (81368)

2.442.000  1.782.660 

Dây điện đơn 5.0 mm² Cadivi (81351)

1.252.500  914.325 

Dây điện đơn 3.0 mm² Cadivi (81344)

749.000  546.770 

Dây điện đơn 2.0 mm² Cadivi (81320)

528.000  385.440 

Dây điện đơn 1.25 mm² Cadivi (81313)

329.200  240.316 

Dây điện đơn 1.0 mm² Cadivi (81306)

301.300  219.949 

Dây điện đôi 2×2.5 mm2 (2×50/0.2) Cadivi (53433)

1.268.300  925.859 

Dây điện đôi 2×1.0 mm2 (2×32/0.2) Cadivi (53426)

548.900  400.697 

Dây điện đôi 2×0.75 mm2 (2×24/0.2) Cadivi (53419)

427.900  312.367 

Dây điện đôi 2×0.5 mm2 (2×16/0.2) Cadivi (53365)

303.600  221.628 

Cáp điện lực 4 lõi ruột đồng cách điện XLPE CXV 4×16 (51460)

16.950.000  12.373.500 

Dây tròn đặc 3 ruột 3×2.5 mm (51293)

26.100  19.053