Showing 1–12 of 17 results

Cáp điện lực 4 lõi ruột đồng cách điện XLPE CXV 4×16 (51460)

169.500  152.550 

Dây tròn đặc 3 ruột 3×2.5 mm (51293)

26.100  23.000 

Dây cáp điện Cadivi CV11mm² đơn (34654)

30.000  22.500 

Dây cáp điện Cadivi CV8mm² đơn (34647)

22.015  16.510 

Dây cáp điện Cadivi CV6mm² đơn (34630)

16.610  12.530 

Dây cáp điện Cadivi CV5.5mm² đơn (34623)

15.535  11.650 

Dây điện Cadivi VCmd 2×2.5 (53433)

14.267  11.414 

Dây cáp điện Cadivi CV4mm² đơn (34616)

11.297  8.525 

Dây tiếp đất Cadivi CV3.5mm² (dây te) (34708)

10.093  7.570 

Dây cáp điện Cadivi CV3.5mm² đơn (34494)

10.093  7.570 

Dây điện Cadivi VCmd 2×1.5 (34685)

8.800  7.040 

Dây cáp điện Cadivi CV2.5mm² đơn (34470)

7.458  5.630