XTEMOS ELEMENTS

PRODUCT GRID WITH AJAX ARROWS

-25%
Close
Sale
Close

Gói sản phẩm dây điện Cadivi + Dây TiVi 5C – Sino + Dây mạng Cat6 – Schneider

3.450 22.500 
Những loại dây điện thường dùng, dây Tivi, dây mạng internet dùng cho công trình nhà mới xây. Dựa trên tính toán theo tiêu chuẩn kỹ thuật và tính toán theo kinh nghiệm thực tế của thợ điện qua các công trình xây dựng dân dụng.
-13%
Close

Dây cáp Tivi 5C

4.500  3.900 
-25%
Close
-25%
Close

Dây cáp điện Cadivi CV3.5mm² đơn

10.093  7.570 
-25%
Close
-19%
Close
XTEMOS ELEMENTS

PRODUCTS WITH LOAD MORE BUTTON

-25%
Close
Sale
Close

Gói sản phẩm dây điện Cadivi + Dây TiVi 5C – Sino + Dây mạng Cat6 – Schneider

3.450 22.500 
Những loại dây điện thường dùng, dây Tivi, dây mạng internet dùng cho công trình nhà mới xây. Dựa trên tính toán theo tiêu chuẩn kỹ thuật và tính toán theo kinh nghiệm thực tế của thợ điện qua các công trình xây dựng dân dụng.
-13%
Close

Dây cáp Tivi 5C

4.500  3.900 
-25%
Close
-25%
Close

Dây cáp điện Cadivi CV3.5mm² đơn

10.093  7.570 
-25%
Close
-19%
Close
XTEMOS ELEMENTS

PRODUCTS CAROUSEL

XTEMOS ELEMENTS

HIGHLIGHTED PRODUCTS

-25%
Close
Sale
Close

Gói sản phẩm dây điện Cadivi + Dây TiVi 5C – Sino + Dây mạng Cat6 – Schneider

3.450 22.500 
Những loại dây điện thường dùng, dây Tivi, dây mạng internet dùng cho công trình nhà mới xây. Dựa trên tính toán theo tiêu chuẩn kỹ thuật và tính toán theo kinh nghiệm thực tế của thợ điện qua các công trình xây dựng dân dụng.
-13%
Close

Dây cáp Tivi 5C

4.500  3.900 
-25%
Close
-25%
Close

Dây cáp điện Cadivi CV3.5mm² đơn

10.093  7.570 
XTEMOS ELEMENTS

PRODUCTS WITHOUT SPACING

XTEMOS ELEMENTS

PRODUCTS INFINITY LOADING

-25%
Close

Dây cáp điện Cadivi CV1.5mm² đơn

4.576  3.450 
-25%
Close

Dây tiếp đất Cadivi CV1.5mm² (dây te)

4.576  3.450 
Sale
Close

Gói sản phẩm dây điện Cadivi + Dây TiVi 5C – Sino + Dây mạng Cat6 – Schneider

3.450 22.500 
-13%
Close

Dây cáp Tivi 5C

4.500  3.900 
-25%
Close

Dây cáp điện Cadivi CV2.5mm² đơn

7.458  5.630 
-25%
Close

Dây cáp điện Cadivi CV3.5mm² đơn

10.093  7.570 
-25%
Close

Dây tiếp đất Cadivi CV3.5mm² (dây te)

10.093  7.570 
-19%
Close

Dây cáp điện Cadivi CVV1.5mm² đôi

9.600  7.820