XTEMOS ELEMENTS

PRODUCT GRID WITH AJAX ARROWS

Sale
Close

Gói sản phẩm dây điện Cadivi + Dây TiVi 5C – Sino + Dây mạng Cat6 – Schneider

3.450 22.500 
Những loại dây điện thường dùng, dây Tivi, dây mạng internet dùng cho công trình nhà mới xây. Dựa trên tính toán theo tiêu chuẩn kỹ thuật và tính toán theo kinh nghiệm thực tế của thợ điện qua các công trình xây dựng dân dụng.
-13%
Close

Dây cáp Tivi 5C

4.500  3.900 
XTEMOS ELEMENTS

PRODUCTS WITH LOAD MORE BUTTON

Sale
Close

Gói sản phẩm dây điện Cadivi + Dây TiVi 5C – Sino + Dây mạng Cat6 – Schneider

3.450 22.500 
Những loại dây điện thường dùng, dây Tivi, dây mạng internet dùng cho công trình nhà mới xây. Dựa trên tính toán theo tiêu chuẩn kỹ thuật và tính toán theo kinh nghiệm thực tế của thợ điện qua các công trình xây dựng dân dụng.
-13%
Close

Dây cáp Tivi 5C

4.500  3.900 
XTEMOS ELEMENTS

PRODUCTS CAROUSEL

XTEMOS ELEMENTS

HIGHLIGHTED PRODUCTS

Sale
Close

Gói sản phẩm dây điện Cadivi + Dây TiVi 5C – Sino + Dây mạng Cat6 – Schneider

3.450 22.500 
Những loại dây điện thường dùng, dây Tivi, dây mạng internet dùng cho công trình nhà mới xây. Dựa trên tính toán theo tiêu chuẩn kỹ thuật và tính toán theo kinh nghiệm thực tế của thợ điện qua các công trình xây dựng dân dụng.
XTEMOS ELEMENTS

PRODUCTS INFINITY LOADING

Close

Đầu Jack Đấu Nối Tín Hiệu Cáp Angten TV, Audio (Loại Thẳng Vặn Ren)

Close

Dây điện thoại 4 lõi Sino

2.600 
Close

Đế âm tường đơn Sino

2.975 
-25%
Close

Dây cáp điện Cadivi CV1.5mm² đơn

4.576  3.450 
-25%
Close

Dây tiếp đất Cadivi CV1.5mm² (dây te)

4.576  3.450 
Sale
Close

Gói sản phẩm dây điện Cadivi + Dây TiVi 5C – Sino + Dây mạng Cat6 – Schneider

3.450 22.500 
-13%
Close

Dây cáp Tivi 5C

4.500  3.900 
-25%
Close

Dây cáp điện Cadivi CV2.5mm² đơn

7.458  5.630