Xem tất cả 12 kết quả

Show sidebar
-30%
Close

Máng đèn tuýp led T8

32.000 35.000 
Bóng Led tiết kiệm điện năng, dùng chiếu sáng phòng khách, phòng ăn, phòng ngủ,...
-29%
Close

Máng đèn tuýp led T8 0,6m

45.000  32.000 
Bóng Led tiết kiệm điện năng, dùng chiếu sáng phòng khách, phòng ăn, phòng ngủ,...
-30%
Close

Máng đèn tuýp led T8 1,2m

50.000  35.000 
Bóng Led tiết kiệm điện năng, dùng chiếu sáng phòng khách, phòng ăn, phòng ngủ,...
-29%
Close

Bóng tuýp led T8 thủy tinh

50.000 55.000 
Bóng Led tiết kiệm điện năng, dùng chiếu sáng phòng khách, phòng ăn, phòng ngủ,...
-29%
Close

Bóng tuýp led T8 thủy tinh 0,6m

70.000  50.000 
Bóng Led tiết kiệm điện năng, dùng chiếu sáng phòng khách, phòng ăn, phòng ngủ,...
-27%
Close

Bóng tuýp led T8 thủy tinh 1,2m

75.000  55.000 
Bóng Led tiết kiệm điện năng, dùng chiếu sáng phòng khách, phòng ăn, phòng ngủ,...
-30%
Close

Bóng tuýp led T8 nhôm

60.000 70.000 
Bóng Led tiết kiệm điện năng, dùng chiếu sáng phòng khách, phòng ăn, phòng ngủ,...
-29%
Close

Bóng tuýp led T8 nhôm 0,6m

85.000  60.000 
Bóng Led tiết kiệm điện năng, dùng chiếu sáng phòng khách, phòng ăn, phòng ngủ,...
-30%
Close

Bóng tuýp led T8 nhôm 1,2m

100.000  70.000 
Bóng Led tiết kiệm điện năng, dùng chiếu sáng phòng khách, phòng ăn, phòng ngủ,...
-20%
Close

Đèn Led bán nguyệt

90.000 120.000 
Bóng Led tiết kiệm điện năng, dùng chiếu sáng phòng khách, phòng ăn, phòng ngủ,...
-31%
Close

Đèn Led bán nguyệt 0,6m

130.000  90.000 
Bóng Led tiết kiệm điện năng, dùng chiếu sáng phòng khách, phòng ăn, phòng ngủ,...
-25%
Close

Đèn Led bán nguyệt 1,2m

160.000  120.000 
Bóng Led tiết kiệm điện năng, dùng chiếu sáng phòng khách, phòng ăn, phòng ngủ,...