Đèn thả bàn ăn DT01C (29230)

1.500.000  1.150.000 

Đèn thả bàn ăn DT01B (29209)

1.500.000  1.150.000 

Đèn thả cầu phi 200 (28400)

1.500.000  1.140.000 

Đèn thả bàn ăn NB214/4 (44233)

1.550.000  1.100.000 

Đèn bàn ăn hiện đại (54331)

950.000 

Đèn thả bàn ăn TL8858/3 (30304)

1.270.000  950.000 

Đèn thả bàn ăn NB 5028/3 (23757)

1.130.000  910.000 

Đèn thả bàn ăn 5100 (36665)

1.200.000  890.000 

Đèn thả vòng tròn D200 (28509)

2.100.000  850.000 

Đèn thả cành cầu D200 (28295)

1.500.000  850.000 

Đèn thả bàn ăn NB 1626/3 (23856)

1.040.000  830.000 

Đèn thả bàn ăn NB 1627/3 (23818)

1.040.000  830.000