Hiển thị 1–12 của 24 kết quả

Dây điện CADIVI CV16 dây đơn 16mm2

48.000 

Dây điện đơn 10.0 mm² Cadivi

23.443 

Dây điện đơn 5.0 mm² Cadivi

12.024 

Dây điện đơn 3.0 mm² Cadivi

7.190 

Dây điện đơn 2.0 mm² Cadivi

5.069 

Dây điện đơn 1.25 mm² Cadivi

3.160 

Dây điện đơn 1.0 mm² Cadivi

2.892 

Dây điện đôi 2×2.5 mm2 (2×50/0.2) Cadivi

12.176 

Dây điện đôi 2×1.0 mm2 (2×32/0.2) Cadivi

5.269 

Dây điện đôi 2×0.75 mm2 (2×24/0.2) Cadivi

4.108 

Dây điện đôi 2×0.5 mm2 (2×16/0.2) Cadivi

2.915 

Dây Te – Dây tiếp đất đơn 3.5 mm² Cadivi

9.689