Hiển thị 1–12 của 24 kết quả

Dây điện CADIVI CV16 dây đơn 16mm2

50.000  48.000 

Dây điện đơn 10.0 mm² Cadivi

24.420  23.443 

Dây điện đơn 5.0 mm² Cadivi

12.525  12.024 

Dây điện đơn 3.0 mm² Cadivi

7.490  7.190 

Dây điện đơn 2.0 mm² Cadivi

5.280  5.069 

Dây điện đơn 1.25 mm² Cadivi

3.292  3.160 

Dây điện đơn 1.0 mm² Cadivi

3.013  2.892 

Dây điện đôi 2×2.5 mm2 (2×50/0.2) Cadivi

12.683  12.176 

Dây điện đôi 2×1.0 mm2 (2×32/0.2) Cadivi

5.489  5.269 

Dây điện đôi 2×0.75 mm2 (2×24/0.2) Cadivi

4.279  4.108 

Dây điện đôi 2×0.5 mm2 (2×16/0.2) Cadivi

3.036  2.915 

Dây Te – Dây tiếp đất đơn 3.5 mm² Cadivi

10.093  9.689