Showing 1–12 of 14 results

Thiết bị điện chống sét lan truyền Acti 9 1P+N 50kA A9L16632

12.353.000  8.647.100 

Thiết bị chống sét lan truyền Acti9 3P+N 65kA A9L15586

7.403.000  5.182.100 

Thiết bị chống sét lan truyền Acti9 3P+N 50kA A9L16634

22.869.000  16.008.300 

Thiết bị chống sét lan truyền Acti9 3P+N 40kA A9L15688

7.326.000  5.128.200 

Thiết bị chống sét lan truyền Acti9 3P+N 20kA A9L15693

6.105.000  4.273.500 

Thiết bị chống sét lan truyền Acti9 3P 50kA A9L16633

18.293.000  12.805.100 

Thiết bị chống sét lan truyền Acti9 1P+N 8kA A9L08500

2.772.000  1.940.400 

Thiết bị chống sét lan truyền Acti9 1P+N 65kA A9L65501

4.609.000  3.226.300 

Thiết bị chống sét lan truyền Acti9 1P+N 40kA A9L40500

3.531.000  2.471.700 

Thiết bị chống sét lan truyền Acti9 1P+N 20kA A9L20500

3.300.000  2.310.000 

Thiết bị chống sét lan truyền Acti9 1P 8kA A9L08100

1.848.000  1.293.600 

Thiết bị chống sét lan truyền Acti9 1P 65kA A9L65101

2.596.000  1.817.200