Hiển thị 1–36 của 161 kết quả

Contactor 2No+2Nc 25A 220V LC1D128M7

1.580.000 

Contactor 2No+2Nc 40A 220V LC1D258M7

3.150.000 

Contactor 3P 115A 220V LC1D115M7

7.015.000 

Contactor 3P 115A 240Vac LC1D115U7

7.050.000 

Contactor 3P 115A 500Vac LC1D115S7

7.050.000 

Contactor 3P 115A 380V LC1D115Q7

7.015.000 

Contactor 3P 12A 115Vac LC1D12FE7

510.000 

Contactor 3P 12A 220V LC1D12M7

525.000 

Contactor 3P 12A 380V LC1D12Q7

515.000 

Contactor 3P 12A 400Vac LC1D12V7

510.000 

Contactor 3P 150A 115Vac LC1D150FE7

8.520.000 

Contactor 3P 150A 220V LC1D150M7

8.520.000 

Contactor 3P 150A 24Vac LC1D150B7

8.570.000 

Contactor 3P 150A 400Vac LC1D150V7

8.500.000 

Contactor 3P 150A 380Vac LC1D150Q7

8.750.000 

Contactor 3P 150A 415Vac LC1D150N7

8.150.000 

Contactor 3P 150A 48Vac LC1D150E7

8.650.000 

Contactor 3P 150A 42Vac LC1D150D7

8.650.000 

Contactor 3P 150A 500Vac LC1D150S7

8.250.000 

Contactor 3P 18A 220V LC1D18M7

715.000 

Contactor 3P 18A 380V LC1D18Q7

715.000 

Contactor 3P 18A 220Vac LC1D18ML

1.305.000 

Contactor 3P 18A 400Vac LC1D18V7

710.000 

Contactor 3P 25A 110Vac LC1D25F7

1.005.000 

Contactor 3P 25A 240Vac LC1D25U7

1.005.000 

Contactor 3P 25A 220V LC1D25M7

1.005.000 

Contactor 3P 25A 24Vac LC1D25B7

1.000.000 

Contactor 3P 25A 415Vac LC1D25N7

995.000 

Contactor 3P 25A 380V LC1D25Q7

1.005.000 

Contactor 3P 25A 42Vac LC1D25D7

950.000 

Contactor 3P 25A 500Vac LC1D25S7

1.015.000 

Contactor 3P 32A 220Vac LC1D32M7

1.210.000 

Contactor 3P 32A 115Vac LC1D32FE7

1.250.000 

Contactor 3P 32A 380Vac LC1D32Q7

1.215.000 

Contactor 3P 380V 42Vac LC1D40AD7

2.250.000 

Contactor 3P 38A 230Vac LC1D38P7

1.450.000