Hiển thị tất cả 19 kết quả

Bộ công tắc bốn 1 chiều 10A mặt kim loại ESM34_1_2AR

391.160 

Bộ công tắc ba 1 chiều 10A mặt kim loại ESM33_1_2AR

365.750 

Bộ công tắc đôi 1 chiều 10A mặt kim loại ESM32_1_2AR

287.980 

Bộ công tắc đôi 2 chiều 10A mặt kim loại ESM32_2_3A

320.320 

Bộ công tắc đơn 2 chiều 10A mặt kim loại ESM31_2_3A

Bộ công tắc đơn 1 chiều 10A mặt kim loại ESM31_1_2AR 

222.530 

Bộ ổ cắm đôi 3 chấu 13A có công tắc đèn báo kiểu Anh E25N_WE

353.450 

Bộ ổ cắm đôi 3 chấu 13A có công tắc mặt kim loại ESM25

525.910 

Bộ ổ cắm đôi 3 chấu 13A có công tắc kiểu Anh E25R_WE

296.000 

Bộ ổ cắm đơn 3 chấu 13A có công tắc kiểu Anh E15R_WE

106.260 

Bộ ổ cắm đơn 3 chấu 13A có công tắc mặt kim loại ESM15

287.210 

Bộ ổ cắm đơn 3 chấu 15A kiểu Anh E426_15_WE

95.480 

Bộ ổ cắm đơn 3 chấu 15A có công tắc kiểu Anh E15_15R_WE

148.610 

Mặt che trơn E31X_WE Schneider

37.000 

Mặt cho 2 thiết bị E32_WE Schneider

28.500 

Mặt cho 1 thiết bị E31_WE Schneider

28.490 

Mặt cho 3 thiết bị E33_WE Schneider

28.500 

Ổ cắm âm dạng nghiêng PKF16F423

14.400 

Ổ cắm Schuko 16A E426_16_WE Schneider

124.470