A9D41640 Aptomat Cầu dao chống dòng rò RCBO Schneider 1P+N 40A 300mA

2.299.000  1.448.370 

A9D41632 Aptomat Cầu dao chống dòng rò RCBO Schneider 1P+N 32A 300mA

2.299.000  1.448.370 

A9D41625 Aptomat Cầu dao chống dòng rò RCBO Schneider 1P+N 25A 300mA

2.299.000  1.448.370 

A9D41620 Aptomat Cầu dao chống dòng rò RCBO Schneider 1P+N 20A 300mA

2.299.000  1.448.370 

A9D41616 Aptomat Cầu dao chống dòng rò RCBO Schneider 1P+N A 300mA

2.112.000  1.330.560 

A9D41610 Aptomat Cầu dao chống dòng rò RCBO Schneider 1P+N 10A 300mA

2.112.000  1.330.560 

A9D41606 Aptomat Cầu dao chống dòng rò RCBO Schneider 1P+N 6A 300mA

2.112.000  1.330.560 

A9D31640 Aptomat Cầu dao chống dòng rò RCBO Schneider 1P+N 40A 30mA

2.222.000  1.399.860 

A9D31632 Aptomat Cầu dao chống dòng rò RCBO Schneider 1P+N 32A 30mA

2.222.000  1.399.860 

A9D31625 Aptomat Cầu dao chống dòng rò RCBO Schneider 1P+N 25A 30mA

2.222.000  1.399.860 

A9D31620 Aptomat Cầu dao chống dòng rò RCBO Schneider 1P+N 20A 30mA

2.024.000  1.275.120 

A9D31616 Aptomat Cầu dao chống dòng rò RCBO Schneider – 1P+N – 16A

2.024.000  1.275.120