Hiển thị 1–36 của 38 kết quả

ACB 3P NT06H13F2 630A 42kA 440VAC

62.876.660 

ACB 3P NT06H13D2 630A 42kA 440VAC

87.276.420 

ACB 3P NT06H23D2 630A 50kA 440VAC

90.562.010 

ACB 3P NT06H23F2 630A 50kA 440VAC

66.386.320 

ACB 3P NT08H13D2 800A 42kA 440VAC

91.969.570 

ACB 3P NT08H23D2 800A 50kA 440VAC

96.680.430 

ACB 3P NT08H13F2 800A 42kA 440VAC

68.506.900 

ACB 3P NT08H23F2 800A 50kA 440VAC

71.755.530 

ACB 3P NT10H13D2 1000A 42kA 440VAC

125.250.000 

ACB 3P NT10H23D2 1000A 50kA 440VAC

103.381.740 

ACB 3P NT10H13F2 1000A 42kA 440VAC

72.259.880 

ACB 3P NT10H23F2 1000A 50kA 440VAC

74.301.150 

ACB 3P NT12H13D2 1250A 42kA 440VAC

110.787.600 

ACB 3P NT12H23D2 1250A 50kA 440VAC

115.169.670 

ACB 3P NT12H13F2 1250A 42kA 440VAC

81.837.140 

ACB 3P NT12H23F2 1250A 50kA 440VAC

83.940.780 

ACB 3P NT16H13D2 1600A 42kA 440VAC

162.520.000 

ACB 3P NT16H23D2 1600A 50kA 440VAC

128.514.540 

ACB 3P NT16H13F2 1600A 42kA 440VAC

90.183.170 

ACB 3P NT16H23F2 1600A 50kA 440VAC

92.455.440 

ACB 4P NT06H14D2 630A 42kA 440VAC

104.168.680 

ACB 4P NT06H24D2 630A 50kA 440VAC

107.208.640 

ACB 4P NT06H14F2 630A 42kA 440VAC

75.545.470 

ACB 4P NT06H24F2 630A 50kA 440VAC

77.723.030 

ACB 4P NT08H14D2 800A 42kA 440VAC

109.798.920 

ACB 4P NT08H24D2 800A 50kA

113.909.950 

ACB 4P NT08H14F2 800A 42kA 440VAC

83.522.130 

ACB 4P NT08H24F2 800A 50kA 440VAC

85.305.099 

ACB 4P NT10H14D2 1000A 42kA 440VAC

117.305.650 

ACB 4P NT10H24D2 1000A 50kA

120.122.310 

ACB 4P NT10H14F2 1000A 42kA 440VAC

88.215.050 

ACB 4P NT12H14D2 1250A 42kA 440VAC

131.540.640 

ACB 4P NT12H14F2 1250A 42kA 440VAC

100.304.820 

ACB 4P NT16H14D2 1600A 42kA 440VAC

154.361.130 

ACB 4P NT12H24D2 1250A 50kA

134.696.870 

ACB 4P NT16H14F2 1600A 42kA 440VAC

115.637.060