Hiển thị 1–36 của 43 kết quả

ACB 3P MVS08N3MF2L 800A 50kA

53.237.030 

ACB 3P MVS08H3MW2L 800A 65kA

7.900.620 

ACB 3P MVS10H3MW2L 1000A 65kA

79.464.000 

ACB 3P MVS10N3MF2L 1000A 50kA

55.676.390 

ACB 3P MVS12N3MF2L 1250A 50kA

56.976.920 

ACB 3P MVS12H3MW2L 1250A 65kA

82.376.910 

ACB 3P MVS16H3MW2L 1600A 65kA

87.619.840 

ACB 3P MVS16N3MF2L 1600A 50kA

62.135.150 

ACB 3P MVS20H3MW2L 2000A 65kA

96.852.910 

ACB 3P MVS25H3MF2L 2500A 65kA

85.752.590 

ACB 3P MVS20N3MF2L 2000A 50kA

69.765.080 

ACB 3P MVS25H3MW2L 2500A 65kA

102.657.170 

ACB 3P MVS25N3MF2L 2500A 50kA

76.831.370 

ACB 3P MVS32H3MW2L 3200A 65kA

115.112.690 

ACB 3P MVS40H3MW2L 4000A 65kA

226.853.550 

ACB 3P MVS32N3MF2L 3200A 50kA

88.358.270 

ACB 3P MVS40N3MF2L 4000A 50kA

146.038.970 

ACB 4P MVS08H4MW2L 800A 65kA

86.865.240 

ACB 4P MVS08N4MF2L 800A 50kA

66.013.640 

ACB 4P MVS08N4MW2L 800A 50kA

76.440.980 

ACB 4P MVS10H4MW2L 1000A 65kA

88.682.440 

ACB 4P MVS10N4MW2L 1000A 50kA

78.039.500 

ACB 4P MVS10N4MF2L 1000A 50kA

69.038.970 

ACB 4P MVS12H4MW2L 1250A 65kA

91.428.260 

ACB 4P MVS12N4MF2L 1250A 50kA

70.650.580 

ACB 4P MVS16H4MW2L 1600A 65kA

93.415.630 

ACB 4P MVS12N4MW2L 1250A 50kA

81.702.390 

ACB 4P MVS16N4MF2L 1600A 50kA

74.122.510 

ACB 4P MVS16N4MW2L 1600A 50kA

84.114.030 

ACB 4P MVS20H4MW2L 2000A 65kA

109.147.500 

ACB 4P MVS20N4MW2L 2000A 50kA

100.415.700 

ACB 4P MVS20N4MF2L 2000A 50kA

83.244.700 

ACB 4P MVS25H4MW2L 2500A 65kA

114.565.220 

ACB 4P MVS25N4MW2L 2500A 50kA

101.963.400 

ACB 4P MVS25N4MF2L 2500A 50kA

86.428.650 

ACB 4P MVS32H4MW2L 3200A 65kA

135.602.390