Hiển thị 1–36 của 41 kết quả

Ngã 4 Ø25mm N425

12.000 

Ngã 4 Ø20mm N420

12.000 

Nẹp luồn dây điện dạng vuông 50×35 NNV1750

66.000 

Nẹp luồn dây điện dạng vuông 40×18 NNV1740

45.000 

Nẹp luồn dây điện dạng vuông 30×16 NNV1730

23.000 

Nẹp luồn dây điện dạng vuông 25×14 NNV1725

15.000 

Nẹp luồn dây điện dạng vuông 20×10 NNV1720

10.800 

Nẹp luồn dây điện dạng vuông 15×9 NNV1715

8.600 

Kẹp đỡ ống PVC Ø40mm FPA1640 Nanoco

4.700 

Kẹp đỡ ống PVC Ø32mm NPA1632 Nanoco

2.800 

Kẹp đỡ ống PVC Ø25mm NPA1625 Nanoco

1.900 

Kẹp đỡ ống PVC Ø20mm NPA1620 Nanoco

1.100 

Kẹp đỡ ống PVC Ø16mm NPA1616 Nanoco

900 

Khớp nối trơn PVC Ø50mm FPA0150 Nanoco

12.000 

Khớp nối trơn PVC Ø40mm FPA0140 Nanoco

8.700 

Khớp nối trơn PVC Ø32mm NPA0132 Nanoco

3.300 

Khớp nối trơn PVC Ø25mm NPA0125 Nanoco

1.800 

Khớp nối trơn PVC Ø20mm NPA0120 Nanoco

1.100 

Khớp nối trơn PVC Ø16mm NPA0116 Nanoco

800 

Ống luồn dây điện cứng PVC Ø40mm FPC40H Nanoco

Ống luồn dây điện cứng PVC Ø32mm FPC32H Nanoco

Ống luồn dây điện cứng PVC Ø32mm FPC32 Nanoco

62.000 

Ống luồn dây điện cứng PVC Ø32mm FPC32L Nanoco

54.150 

Ống luồn dây điện cứng PVC Ø25mm FPC25H Nanoco

Ống luồn dây điện cứng PVC Ø25mm FPC25 Nanoco

40.000 

Ống luồn dây điện cứng PVC Ø25mm FPC25L Nanoco

34.200 

Ống luồn dây điện cứng PVC Ø20mm FPC20H Nanoco

Ống luồn dây điện cứng PVC Ø20mm FPC20L Nanoco

23.750 

Ống luồn dây điện cứng PVC Ø20mm FPC20 Nanoco

28.000 

Ống luồn dây điện cứng PVC Ø16mm FPC16H Nanoco

Ống luồn dây điện cứng PVC Ø16mm FPC16 Nanoco

21.000 

Ống luồn dây điện cứng PVC Ø50mm FPC50H Nanoco

Ống luồn dây điện cứng PVC Ø16mm FPC16L Nanoco

18.050 

Ruột gà NaNo F32 – FRG32-WH/GH (Cuộn)

300.000 

Ruột gà NaNo F25 – FRG25-WS/GS (Cuộn)

185.000 

Ruột gà NaNo F20 – FRG20-W/G (Cuộn)

142.000