Hiển thị 1–36 của 94 kết quả

Thiết bị chống sét BBDT2321BV Panasonic

2.392.000 

MCCB 2P 40A 10KA 200VAC BBW240SKY

660.000 

MCCB 2P 100A 50KA 200VAC BBW2100SKY

1.290.000 

MCCB 2P 50A 10KA 200VAC BBW250SKY

660.000 

MCCB 2P 75A 50KA 200VAC BBW275SKY

1.290.000 

MCCB 2P 60A 5KA 200VAC BBW260Y

705.000 

MCCB 3P 100A 25KA 415VAC BBW3100SKY

1.650.000 

MCCB 3P 125A 25KA 415VAC BBW3125SKY

2.152.500 

MCCB 3P 10A 1.5KA 415VAC BBW310Y

517.500 

MCCB 3P 150A 25KA 415VAC BBW3150SKY

2.250.000 

MCCB 3P 175A 25KA 415VAC BBW3175KY

2.962.500 

MCCB 3P 15A 1.5KA 415VAC BBW315Y

517.500 

MCCB 3P 225A 25KA 415VAC BBW3225KY

2.962.500 

MCCB 3P 200A 25KA 415VAC BBW3200KY

2.962.500 

MCCB 3P 250A 25KA 415VAC BBW3250KY

4.725.000 

MCCB 3P 30A 1.5KA 415VAC BBW330Y

517.500 

MCCB 3P 400A 25KA 415VAC BBW3400KY

6.450.000 

MCCB 3P 40A 2.5KA 415VAC BBW340SKY

840.000 

MCCB 3P 60A 2.5KA 415VAC BBW360SKY

840.000 

MCCB 3P 50A 2.5KA 415VAC BBW350SKY

840.000 

MCCB 3P 75A 25KA 415VAC BBW375SKY

1.650.000 

MCCB 3P 20A 1.5KA 415VAC BBW320Y

517.500 

Cầu dao tự động ELCB Panasonic 30A BJS3020NA2

262.500 

Cầu dao tự động ELCB Panasonic 30A BJJ23030-8 (ELCB không bảo vệ quá tải)

566.250 

Cầu dao tự động ELCB Panasonic 30A BJS3030NA2

262.500 

Cầu dao tự động ELCB Panasonic 30A BJJ23032-8

666.000 

Cầu dao chống giật tự động ELCB Panasonic 30A BJJ23022-8

666.000 

Cầu dao tự động ELCB Panasonic 50A BKW2503Y

1.162.500 

Cầu dao tự động ELCB Panasonic 60A BKW2603SKY

1.725.000 

Cầu dao tự động ELCB Panasonic 100A BKW21003KY

2.400.000 

Cầu dao chống giật RCBO Panasonic 63A 4Pha BBDE46334CNV

1.485.000 

Cầu dao chống giật RCBO Panasonic 50A 4Pha BBDE45034CNV

1.485.000 

Cầu dao chống giật RCBO Panasonic 32A 4Pha BBDE43234CNV

1.125.000 

Cầu dao chống giật RCBO Panasonic 40A 4Pha BBDE44034CNV

1.125.000 

Cầu dao tự động RCBO Panasonic 6A BBDE20631CNV

440.250 

Cầu dao chống giật RCBO Panasonic 25A 4Pha BBDE42534CNV

1.125.000