Showing 1–12 of 23 results

Cáp điện lực 4 lõi ruột đồng cách điện XLPE CXV 4×16 (51460)

16.950.000  12.373.500 

Dây điện đơn 11.0 mm² Cadivi (34654)

3.000.000  2.190.000 

Dây điện đơn 10.0 mm² Cadivi (81368)

2.442.000  1.782.660 

Dây điện đơn 8.0 mm² Cadivi (34647)

1.978.900  1.444.597 

Dây điện đơn 6.0 mm² Cadivi (34630)

1.476.200  1.077.626 

Dây điện đơn 5.5 mm² Cadivi (34623)

1.383.000  1.009.590 

Dây điện đôi 2×2.5 mm2 (2×50/0.2) Cadivi (53433)

1.268.300  925.859 

Dây điện đơn 5.0 mm² Cadivi (81351)

1.252.500  914.325 

Dây điện đơn 3.5 mm² tiếp đất Cadivi (dây te) (34708)

1.009.300  736.789 

Dây điện đơn 4.0 mm² Cadivi (34616)

1.004.300  733.139 

Dây điện đơn 3.5 mm² Cadivi (34494)

892.100  651.233 

Dây điện đôi 2×1.5 mm2 (2×30/0.2) Cadivi (34685)

782.100  570.933