Hiển thị tất cả 24 kết quả

Dây điện CADIVI CV16 dây đơn 16mm2

48.000 

Dây điện đơn 10.0 mm² Cadivi

23.443 

Dây điện đơn 5.0 mm² Cadivi

12.024 

Dây điện đơn 3.0 mm² Cadivi

7.190 

Dây điện đơn 2.0 mm² Cadivi

5.069 

Dây điện đơn 1.25 mm² Cadivi

3.160 

Dây điện đơn 1.0 mm² Cadivi

2.892 

Dây điện đôi 2×2.5 mm2 (2×50/0.2) Cadivi

12.176 

Dây điện đôi 2×1.0 mm2 (2×32/0.2) Cadivi

5.269 

Dây điện đôi 2×0.75 mm2 (2×24/0.2) Cadivi

4.108 

Dây điện đôi 2×0.5 mm2 (2×16/0.2) Cadivi

2.915 

Dây điện 4 lõi ruột đồng cách điện XLPE CXV 4×16

162.720 

Dây điện 3 lõi 3×2.5 mm

251 

Dây Te – Dây tiếp đất đơn 3.5 mm² Cadivi

9.689 

Dây Te – Dây tiếp đất đơn 1.5 mm² Cadivi

4.393 

Dây điện đôi 2×1.5 mm2 (2×30/0.2) Cadivi

7.508 

Dây điện đơn 11.0 mm² Cadivi

28.800 

Dây điện đơn 8.0 mm² Cadivi

18.997 

Dây điện đơn 6.0 mm² Cadivi

14.172 

Dây điện đơn 5.5 mm² Cadivi

13.277 

Dây điện đơn 4.0 mm² Cadivi

9.641 

Dây điện đơn 3.5 mm² Cadivi

8.564 

Dây điện đơn 2.5 mm² Cadivi

6.368 

Dây điện đơn 1.5 mm² Cadivi

3.907