Hiển thị 1–36 của 52 kết quả

[Xanh] Dây điện đơn 10.0 mm² Cadivi – Màu Xanh

27.473 

[Đỏ] Dây điện đơn 10.0 mm² Cadivi – Màu Đỏ

27.473 

[Xanh] Dây điện đơn 5.0 mm² Cadivi – Màu Xanh

9.394 

[Đỏ] Dây điện đơn 5.0 mm² Cadivi – Màu Đỏ

9.394 

[Xanh] Dây điện đơn 3.0 mm² Cadivi – Màu Xanh

5.618 

[Đỏ] Dây điện đơn 3.0 mm² Cadivi – Màu Đỏ

5.618 

[Xanh] Dây điện đơn 2.0 mm² Cadivi – Màu Xanh

5.932 

[Đỏ] Dây điện đơn 2.0 mm² Cadivi – Màu Đỏ

5.932 

[Xanh] Dây điện đơn 1.25 mm² Cadivi – Màu Xanh

3.533 

[Đỏ] Dây điện đơn 1.25 mm² Cadivi – Màu Đỏ

3.533 

[Vàng] Dây điện đơn 11.0 mm² Cadivi – Màu Vàng

28.800 

[Đỏ] Dây điện đơn 11.0 mm² Cadivi – Màu Đỏ

28.800 

[Vàng] Dây điện đơn 8.0 mm² Cadivi – Màu Vàng

22.275 

[Đỏ] Dây điện đơn 8.0 mm² Cadivi – Màu Đỏ

22.275 

[Vàng] Dây điện đơn 6.0 mm² Cadivi – Màu Vàng

16.583 

[Đỏ] Dây điện đơn 6.0 mm² Cadivi – Màu Đỏ

16.583 

[Vàng] Dây điện đơn 5.5 mm² Cadivi – Màu Vàng

15.543 

[Đỏ] Dây điện đơn 5.5 mm² Cadivi – Màu Đỏ

15.543 

[Vàng] Dây điện đơn 4.0 mm² Cadivi – Màu Vàng

11.303 

[Đỏ] Dây điện đơn 4.0 mm² Cadivi – Màu Đỏ

11.303 

[Vàng] Dây điện đơn 3.5 mm² Cadivi – Màu Vàng

10.040 

[Đỏ] Dây điện đơn 3.5 mm² Cadivi – Màu Đỏ

10.040 

[Đỏ] Dây điện đơn 2.5 mm² Cadivi – Màu Đỏ

7.466 

[Xanh] Dây điện đơn 2.5 mm² Cadivi – Màu Xanh

7.466 

[Đỏ] Dây điện đơn 1.0 mm² Cadivi – Màu Đỏ

3.330 

[Xanh] Dây điện đơn 1.0 mm² Cadivi – Màu Xanh

3.330 

[Đỏ] Dây điện đơn 1.5 mm² Cadivi – Màu Đỏ

4.575 

[Xanh] Dây điện đơn 1.5 mm² Cadivi – Màu Xanh

4.575 

Dây điện CADIVI CV16 dây đơn 16mm2

48.000 

[Vàng] Dây điện đơn 10.0 mm² Cadivi – Màu Vàng

27.473 

[Vàng] Dây điện đơn 5.0 mm² Cadivi – Màu Vàng

9.394 

[Vàng] Dây điện đơn 3.0 mm² Cadivi – Màu Vàng

5.618 

[Vàng] Dây điện đơn 2.0 mm² Cadivi – Màu Vàng

5.932 

[Vàng] Dây điện đơn 1.25 mm² Cadivi – Màu Vàng

3.547 

[Vàng] Dây điện đơn 1.0 mm² Cadivi – Màu Vàng

3.330 

Dây điện đôi 2×2.5 mm2 (2×50/0.2) Cadivi

14.273