CHÍNH SÁCH GIAO HÀNG

1. Phạm vi áp dụng

Khu vực miễn phí  tại TP Vũng Tàu

Khu vực khác: Giao thành theo thỏa thuận với khách hàng.